Молитвено събрание
МОЛИТВЕНО СЪБРАНИЕ АРХИВ към СВЯТОСТ
2020аудиовидеоyoutube
 15.09.2020: 1 Коринтяни 12 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 12.09.2020: 1 Коринтяни 12 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 08.09.2020: 1 Коринтяни 11 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 05.09.2020: 1 Коринтяни 10 (ПВ), Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 31.08.2020: 1 Коринтяни 9 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 29.08.2020: 1 Коринтяни 8 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 24.08.2020: 1 Коринтяни 7 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 22.08.2020: 1 Коринтяни 6 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 16.08.2020: Ефесяни 6 (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 10.08.2020: 1 Коринтяни 5 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 08.08.2020: 1 Коринтяни 4 (ПВ), Пази се чист (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 03.08.2020: 1 Коринтяни 3 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 01.08.2020: 1 Коринтяни 2 (ПВ), Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 25.07.2020: 1 Коринтяни 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 20.07.2020: Римляни 16 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 13.07.2020: Римляни 14 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 11.07.2020: Горко вам (ПВ), Божията воля (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 06.07.2020: Римляни 13 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 04.07.2020: Римляни 12 (ПВ), Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 29.06.2020: Петров ден - Свидетелства (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 27.06.2020: Блаженствата (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 22.06.2020: Римляни 11 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 20.06.2020: Римляни 10 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 15.06.2020: Римляни 9 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 13.06.2020: Римляни 8 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 07.06.2020: Римляни 7, Господна Трапеза (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 01.06.2020: Римляни 6 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 23.05.2020: Римляни 5 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 16.03.2020: Римляни 4 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 14.03.2020: Римляни 3 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 09.03.2020: Римляни 2 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 07.03.2020: Римляни 1 (ПВ), Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 02.03.2020: ап.Юда 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 29.02.2020: Откровение 22 (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 22.02.2020: Откровение 21 (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 17.02.2020: 3 ап.Йоан 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 15.02.2020: 2 ап.Йоан 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 01.02.2020: Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
 27.01.2020: 1 ап.Йоан 5 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 25.01.2020: 1 ап.Йоан 4 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 20.01.2020: 1 ап.Йоан 3 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 18.01.2020: 1 ап.Йоан 2 част 2 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 13.01.2020: 1 ап.Йоан 2 част 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 06.01.2020: 1 ап.Йоан 1 (ПВ)MP3 аудио файлвидео файл
 04.01.2020: 2 ап.Петър 3 (ПВ), Господна Трапеза (ДК)MP3 аудио файлвидео файл
АРХИВ (2019г. - 2002г.)

За архивни записи от предходни години пишете на sviatostbg @ gmail.com

...
...
...