БИБЛИЯТА
АУДИО БИБЛИЯ ВИДЕО БИБЛИЯ
ТЕКСТ НА БИБЛИЯТА
към СВЯТОСТ

прочит на БИБЛИЯТА от Христо Христов


КНИГИТЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ архив

 КНИГА 1: Битие
архивен ZIP файл


 КНИГА 2: Изход
архивен ZIP файл

 КНИГА 3: Левит
архивен ZIP файл

 КНИГА 4: Числа
архивен ZIP файл

 КНИГА 5: Второзаконие
архивен ZIP файл

 КНИГА 6: Исус Навин
архивен ZIP файл

 КНИГА 7: Съдии
архивен ZIP файл

 КНИГА 8: Рут
архивен ZIP файл

 КНИГА 9: I Книга на царете
архивен ZIP файл

 КНИГА 10: II Книга на царете
архивен ZIP файл

 КНИГА 11: III Книга на царете архивен ZIP файл

 КНИГА 12: IV Книга на царете архивен ZIP файл

 КНИГА 13: I Книга на летописите
архивен ZIP файл

 КНИГА 14: II Книга на летописите архивен ZIP файл

 КНИГА 15: Ездра
архивен ZIP файл

 КНИГА 16: Неемия
архивен ZIP файл

 КНИГА 17: Естир
архивен ZIP файл

 КНИГА 18: Йов
архивен ZIP файл

 КНИГА 19: Псалми архивен ZIP файл

 КНИГА 20: Притчи архивен ZIP файл

 КНИГА 21: Еклисиаст архивен ZIP файл

 КНИГА 22: Песен на песните архивен ZIP файл

 КНИГА 23: Исая архивен ZIP файл

 КНИГА 24: Еремия архивен ZIP файл

 КНИГА 25: Плачът на Еремия архивен ZIP файл

 КНИГА 26: Езекиил архивен ZIP файл

 КНИГА 27: Данаил архивен ZIP файл

 КНИГА 28: Осия архивен ZIP файл

 КНИГА 29: Йоил архивен ZIP файл

 КНИГА 30: Амос архивен ZIP файл

 КНИГА 31: Авдий архивен ZIP файл

 КНИГА 32: Йона архивен ZIP файл

 КНИГА 33: Михей архивен ZIP файл

 КНИГА 34: Наум архивен ZIP файл

 КНИГА 35: Авакум архивен ZIP файл

 КНИГА 36: Софиния архивен ZIP файл

 КНИГА 37: Агей архивен ZIP файл

 КНИГА 38: Захария архивен ZIP файл

 КНИГА 39: Малахия архивен ZIP файл

КНИГИТЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ архив

 КНИГА 40: Матей архивен ZIP файл

 КНИГА 41: Марк архивен ZIP файл

 КНИГА 42: Лука архивен ZIP файл

 КНИГА 43: Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 44: Деяния на апостолите архивен ZIP файл

 КНИГА 45: Яков архивен ZIP файл

 КНИГА 46: I Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 47: II Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 48: I Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 49: II Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 50: III Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 51: Юда архивен ZIP файл

 КНИГА 52: Римляни архивен ZIP файл

 КНИГА 53: I Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 54: II Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 55: Галатяни архивен ZIP файл

 КНИГА 56: Ефесяни архивен ZIP файл

 КНИГА 57: Филипяни архивен ZIP файл

 КНИГА 58: Колосяни архивен ZIP файл

 КНИГА 59: I Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 60: II Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 61: I Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 62: II Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 63: Тит архивен ZIP файл

 КНИГА 64: Филимон архивен ZIP файл

 КНИГА 65: Евреи архивен ZIP файл

 КНИГА 66: Откровение на Йоан архивен ZIP файл

 Пълен архив на прочита на Христо Христов (~ 1GB) архивен ZIP файл

прочит на НОВИЯ ЗАВЕТ от Боян Боянов


КНИГИ ОТ НОВИЯ ЗАВЕТ архив

 КНИГА 43: Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 45: Яков архивен ZIP файл

 КНИГА 46: I Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 47: II Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 48: I Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 49: II Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 50: III Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 51: Юда архивен ZIP файл

 КНИГА 52: Римляни архивен ZIP файл

 КНИГА 53: I Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 54: II Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 55: Галатяни архивен ZIP файл

 КНИГА 56: Ефесяни архивен ZIP файл

 КНИГА 57: Филипяни архивен ZIP файл

 КНИГА 58: Колосяни архивен ZIP файл

 КНИГА 59: I Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 60: II Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 61: I Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 62: II Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 63: Тит архивен ZIP файл

 КНИГА 64: Филимон архивен ZIP файл

 Пълен архив на прочита на Боян Боянов (~ 290MB) архивен ZIP файл

прочит на НОВИЯ ЗАВЕТ от Златка Петрова


КНИГИТЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ архив

 КНИГА 40: Матей архивен ZIP файл

 КНИГА 41: Марк архивен ZIP файл

 КНИГА 42: Лука архивен ZIP файл

 КНИГА 43: Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 44: Деяния на апостолите архивен ZIP файл

 КНИГА 45: Яков архивен ZIP файл

 КНИГА 46: I Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 47: II Петър архивен ZIP файл

 КНИГА 48: I Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 49: II Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 50: III Йоан архивен ZIP файл

 КНИГА 51: Юда архивен ZIP файл

 КНИГА 52: Римляни архивен ZIP файл

 КНИГА 53: I Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 54: II Коринтяни архивен ZIP файл

 КНИГА 55: Галатяни архивен ZIP файл

 КНИГА 56: Ефесяни архивен ZIP файл

 КНИГА 57: Филипяни архивен ZIP файл

 КНИГА 58: Колосяни архивен ZIP файл

 КНИГА 59: I Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 60: II Солунци архивен ZIP файл

 КНИГА 61: I Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 62: II Тимотей архивен ZIP файл

 КНИГА 63: Тит архивен ZIP файл

 КНИГА 64: Филимон архивен ZIP файл

 КНИГА 65: Евреи архивен ZIP файл

 КНИГА 66: Откровение на Йоан архивен ZIP файл

 Пълен архив на прочита на Златка Петрова (~ 560MB)
архивен ZIP файл

прочит на БИБЛИЯТА на английски език архив

 Пълен архив на прочита на KJV (~ 820MB)
архивен ZIP файл

 ЛЕГЕНДА


 Българските материали са достъпни и на www.bibliata.com архивен ZIP
           файл архивен файл (zip формат)