Вероучение
ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА към СВЯТОСТ


 курс по вероучение за деца (1941г.)  видео


 УВОД: Към родителите WMV видео файл

 УРОК 1: Тъгата на Захария и Елисавета
WMV видео файл

 УРОК 2: Благовещение
WMV видео файл

 УРОК 3: Раждането на Исус Христос WMV видео файл

 УРОК 4: Мъдреците се покланят на Иисус Христос WMV видео файл

 УРОК 5: Дванадесетгодишният Иисус Христос в храма WMV видео файл

 УРОК 6: Живот и учение на св. Йоан Кръстител WMV видео файл

 УРОК 7: Проповедта на св. Йоан Кръстител WMV видео файл

 УРОК 8: Св. Йоан Кръстител кръщава Иисус Христос WMV видео файл

 УРОК 9: Постът за християните WMV видео файл

 УРОК 10: Исус Христос - Проповедта на планината  
WMV видео файл

 УРОК 11: Смъртта на св. Йоан Кръстител WMV видео файл

 УРОК 12: Обичта на Иисус Христос към децата WMV видео файл

 УРОК 13: Възкресението на сина на наинската вдовица WMV видео файл

 УРОК 14: Исус Христос изцерява десетима прокажени WMV видео файл

 УРОК 15: Исус Христос влиза тържествено в Иерусалим WMV видео файл

 УРОК 16: Тайната вечеря WMV видео файл

 УРОК 17: Молитвата на Исус Христос в Гетсиманската градина WMV видео файл

 УРОК 18: Исус Христос пред съда WMV видео файл

 УРОК 19: Разпъването на Исус Христос на кръст WMV видео файл

 УРОК 20: Исус Христос прощава на своите мъчители WMV видео файл

 УРОК 21: Смъртта на Исус Христос WMV видео файл

 УРОК 22: Възкресението на Исус Христос WMV видео файл

 УРОК 23: Възнесението на Исус Христос WMV видео файл

 УРОК 24: Дух Свети слиза над Апостолите WMV видео файл

 УРОК 25: Проповедта на св. ап. Петър WMV видео файл

  DVD формат на курса по вероучение (3 DVD диска)
файл за запис на DVDфайл за запис на DVDфайл за запис на DVD

 ЛЕГЕНДА


 Материалите са оригинално разположение на сайта www.verouchenie.eu


 WMV
            видео файл     видео запис (wmv формат)

 ISO/NRG файл за запис на
           DVD или CD     DVD запис (iso формат)