Филмът ИСУС
ФИЛМЪТ ИСУС към СВЯТОСТ


 версии на филма ИСУС  видео
диск


 ИСУС
WMV видео файл ISO/NRG файл за запис на DVD или CD


 ИСУС ЗА ДЕЦА (включва звук на 7 и субтитри на 2 езика)
 - звук: български, турски, гръцки, румънски, английски, арменски и руски
 - субтитри: български, английски

ISO/NRG
            файл за запис на DVD или CD
 ИСУС ЗА ДЕЦА (български)
WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (цигански) WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (турски) WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (арменски) WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (английски) WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (руски) WMV видео файл


 ИСУС ЗА ДЕЦА (гръцки) WMV видео файл


 ЛЕГЕНДА


 Филмите "ИСУС" и "ИСУС ЗА ДЕЦА" са предоставени за некомерсиално разпространение от "АГАПЕ България"


     видео запис (wmv формат)


ISO/NRG
           файл за запис на DVD или CD     DVD запис (iso формат)