Дейвид Уилкерсън
ФИЛМИ ТЕЛЕВИЗИЯ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
КНИГИ към СВЯТОСТ


поредицата "Въпроси и Отговори"
аудио видео

 Адът е предварителен затвор (арест)
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако искаме нещо по Неговата воля - слуша ни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако искате изцеление - изповядайте греховете си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако не обичаме братята и сестрите си - не обичаме Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако не се покаем ...
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако ни хулят заради Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако някой върши смъртен грях
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако нямате духовна сила, молете се Исус Христос да ви даде
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако праведният едва се спасява
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако прелюбодействаме
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако приемем болестите на близките си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако се отклоним от пътя на истината
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако сме се отклонили от Исус
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако съгрешим - какво да правим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ако знаеха християните каква власт имат
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Антихристи в опит да докажат, че Исус не е от Давидовия род
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Азия или Асия
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Белег език, пророкуване, час и ден на пришествието, фалшиво грабване, житните изображения
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Без Божията благодат не можем нищо да направим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Без десятък - няма грижи
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Библията и Коранът - едно и също ли са
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Библията не е Бог
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Благодаря ти, Господи, че не съм като другите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Благодатният огън в Йерусалим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Благодатта е незаслужен дар от Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Благоразумие и себеобуздание
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Благоуханието при молитва не идва от иконите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Блажен е човекът, когото Бог ще оправдае
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Блаженни са бедните духом
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог длъжен ли е да ми даде дарба изцеление, ако постя сълго за нея
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог е любов, а страхът идва от греха
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог е любов, но и огън, който пояжда
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог е против десятъците
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог изцелява болните чрез вяра в Исус
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог изобличава греха, за да спаси душата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог ме промени след покаянието ми по мирния договор
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог не работи с тесногърди фанатици
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог ни заповядва да вярваме в Името на Сина Му
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог се противи на горделивите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог ще предаде на Сатана тези жени, които са правели магии на мъжете си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог ще съди човеците по делата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бог задлъжен ли е да ни спаси
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Божественото изцерение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Божиите методи на възпитание
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Божият Дух изгонва бесовете от хората
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Божият Дух знае всичко за всеки един от нас
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Божията правда
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Братя и сестри съблазнени от тълкуването на Новия Завет от Уилям Макдоналд
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Братята и сестрите на Господ Исус Христос
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Братята от Давидовото потомство са братя
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бъдете мъдри за доброто и прости за злото, не отмъщавайте
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Бъдете свободни чрез Божията благодат
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 България ще бъде провалена от интелигенцията
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Царско свещенство
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Черният списък на апостол Павел
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Човешкото тяло е временна хижа за душата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Чрез жертвата на кръста Исус ни направи част от Божието семейство
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Чрез какво се спасява човека и Кой е неговия Спасител
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Чудесата не правят вяра
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да благовестяваме или да мълчим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да бъде Божията воля
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да бъдем будни, за да имаме дързост пред Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да бъдем послушни на Светия Дух
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да даваме ли заеми, когато ни искат
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да гледаме към Исус и да не се делим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да гледаме на болните като на мъченици
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да не се делим, а заедно да славим Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да не съдим
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да не съдим робите на греха
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Проповедници учат да не призоваваме Бога, за да не дойде Сатана
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да огледаме себе си в разказа за блудния син
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да пазим ли съботата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да почитаме ли апостолите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да простим ли изневярата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да се каем за националните си грехове
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да се молим децата ни да повярват в Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да се молим ли за масони
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да се молим ли за обладани хора. За свещения смях
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да се срамуваме ли от болестите си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Да слушаме ли проповедници като 6 годишния Назарет
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Даде ми се трън в плътта
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Дадох ти деца, а ти какво направи с тях
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Дадоха ми месо от Курбан-байрям - да го приема ли
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Дарба пророчество
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дарба вяра
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дарба знание
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дарба мъдрост
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дарби езици, тълкуване и разпознаване на духовете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дарби изцелителни и изгонване на демони
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За проповядващите, че дарбите не са от Бога. Сатана е длъжен да се легитимира. За раздвоението на личността.
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дава ли Бог ангел на човека при старозаветното обрязване
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Давам редовно десятък, а финансите не ми вървят
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Даване и скъперничество
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Деца на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Децата индиго
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Децата на Бога няма да отидат в Ада, а Дяволските
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Децата се раждат с всички семена на пороци на родителите до десето коляно
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дела, власт и злоупотреби MP3 аудио файл WMV видео файл

 Десятък и показно даване
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Десятък за чуждите и свобода за синовете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дете, което не е кръстено е нечисто пред Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дева Мария, Свети Йосиф и проблема с братята Господни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Действието на Светия Дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Днес ще бъдеш с Мен в Рая"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Доброто и злото не са близнаци
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Докато смъртта ви раздели ...
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Доктрините и уставите са идолопоклонство
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Донорство
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Доносници - покайте се
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Допитване до врачка
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Доверчиви невярващи и вярващи философи
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Духовен и душевен човек
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Духовна война
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Духовни християни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Духът на истината
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Духът на истината и кръщението
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Двама невярващи се развеждат, след години единият повярва, какво е редно да стори той
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дъновисти атакуват училищата ни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дяволът иска да спим в църквите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дяволът ще бъде изпъден от домовете ви, когато приемете Исус
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Дяволът пленява хората и чрез удоволствията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Един е Бог, една е вярата, едно в кръщението
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Единодушно да славим Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Еталонът за живота е Божието Слово
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Езиците са херувимски езици
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Фалшиви диагнози и реални болести
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Гадаене по Библията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Глад и пост
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Голямата скръб
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Горделивият човек не е мъдър
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Гордост и клетви
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Господ е там, където Го призоваваме
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Господ не изцелява непокаяни масони
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Господи, каква християнка съм аз
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Говорене на нови езици
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Говори ли Господ и днес
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Граждански брак или венчавка
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Грехът смърди пред Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Грхът - да го изобличаваме или да го отминаваме
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хаити са сключили договор със Сатана през 1804г
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хомосексуалисти и лесбийки
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хомосексуалистите - така ли се раждат или има друга причина MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хомосексуализмът е бяс MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хората извършили измами
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хората, които ни величаят - са ни врагове
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хората, които мислят високо за себе си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Християнин в дом на атеисти и как да общува с тях
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Християните са освободени от Божия гняв
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Християнски книги без Исус Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Християнство без Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Христос съединява евреи и езичници в едно семейство
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Християнин приел друго учение е под анатема
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хула против Светия Дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Хванете се за вярата и тя ще ви се вмени за правда
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Идоли и идоложертвена храна
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Идоли и иконоборство
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Идоли убийци и болестотворни символи
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Имат ли иконите изцелителна сила
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Има ли 40 дни за душите на починалите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Има ли бивши хомосексуалисти
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Има ли друг път към Отец
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Има ли предопределение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Има ли вече белези за грабването
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Имам приятелка - грях ли е да сме заедно
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Имаме директна връзка с Бога чрез Исуса, защото ни е Човек изповедник
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Имаше ли нужда Исус от обрязване
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Инвитро
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Искам да скриете от сина ми, че има Бог"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Искам знамение, за да повярвам в Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Искането на десятък е дух на контрол
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Истината
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Исус Христос е истински Бог
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Исус Христос е образ на невидимия Бог MP3 аудио файл WMV видео файл

 Исус Христос прави това, което види от Отец
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Исусе, помилуй мене
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Иван Бобулев - проповядвал ли е за грабването
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изцерение и спасение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изцерения след признаване на греха
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Издадели, защо детронирате светиите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изопачавате Словото Ми с вашите устави и доктрини
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изпитайте себе си, дали сте във вярата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изповедта - задължителна ли е преди причастие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изповядах се, а трябва ли да помня греховете си до смъртта си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изповядайте вярата си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Израел беше наказан за негодуванието си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Изцелението от Бога е чрез вяра в Него
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Жената може да се моли и да кръщава, ако няма мъже
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Жертвата на Исус прекратява действието на закона
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Жертвено и идоложертвено. Символ ли в причастието.
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Как да изправим отношенията си с починалите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Как да разпознаваме духовете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Как да угодим на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Каква е Божията воля за съдебните искове
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Каква е черквата на Ванга
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Каква власт бе дал Бог на апостол Павел
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какви белези е имал апостол Павел
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какви тайни говори духът ни на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какви трябва да бъдат служителите на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво да направим, за да получим потвърждение че сме новородени
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво да направим, за да сме здрави
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво да направим за отпадналите християни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво да направим и какво да пазим
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво лекуват екстрасенсите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво носи благовестието на хората
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво означава да изповядаме греховете си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво означава разчупването на проклятие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво означава светото кръщение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво правеха първите християни след кръщението със Светия Дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво проповядва Петър Велев
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какво трябва да прави църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Каквото загубиш на земята ще го намериш във вечността
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какъв пост е угоден на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Какъв трябва да бъде хляба на Господната вечеря
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Като новородени в Исус Христос трябва да отсичаме греха
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Като огън, а не е огън
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Като се гнусите от дрехата осквернена от плътта
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Клетвите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кое е най-важното
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога Бог ще изцери дъщеря ми
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога магията и клетвата въздействат на хората
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога съдим
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога ще имаме Христов ум
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога ще престанат действието на езиците и дарбите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога съблазните губят силата си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кога управлението на една държава няма да е корумпирано
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато Бог свидетелства за някого
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато човек нарушава Божиите заповеди
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато Господ се грижи
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато изговорят лъжлива дума за вас - радвайте се
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато жената е в цикъл е грях да се причастява
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато ни изкушава дяволът
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато свидетелствате - Дяволът ще бяга от вас
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Когато ви гонят и хулят заради вярата ви - радвайте се
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кого имаме прави да благославяме
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кого канонизират за светец
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Които искат да оздравеят - да изповядат греховете си един на друг
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Които нямат Дух, правят плътски разцепления
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Коксартрозата е сексуален демон
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Колко струва молитвата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Комуто простите греховете - простени са
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой човек е вързан от демон
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой е източникът на дарбата говорене на нови езици
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой има право да гони бесове
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой има право да помазва
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой може да участва в Господната трапеза
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой негодува срещу дарбите на Светия Дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой побеждава света
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой разделя църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой ще бъде спасен
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кой войник служи за своя сметка
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Коя църква е най-права и как да се наричаме
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който жали пръчката - не обича сина си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който каже: "Аз ще устоя до край ..."
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който каже: "Само ние сме прави" ... той прави Исус лъжец
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който каже, че е християнин и мюсюлманин и юдеин ...
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който Ми служи - него ще почете Отец Ми
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който не иска вероучение се кланя на антихриста
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който не вярва, че Исус е възкръснал - празна е вярата му
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който няма Сина - няма и Отец
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който обича правдата е от Бога роден
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който се хвали с Господа да се хвали
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който се поклони на Дявола ще получи пари, власт и слава
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който се съмнява е осъден
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който сее щедро ...
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който вярва в Божия Син - има вечен живот
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Който вярва в Сина - има свидетелството в себе си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Крайъгълният камък
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кремацията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Крадецът краде за гибел
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кръщението от невярващи родители или кръстници - законно ли е
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Кръщение със Светия Дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Къде живее Бог
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Къде се намира силата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Където проповядва жена - е отстъпление
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Към святост или към смърт отивам
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Лек срещу безсъние - молитва и четене на Библията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Личната подготовка на християните в България в много слаба
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Лъжеучителите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Лъжеучителите в църквата и държавата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Любов в действие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Любовта раздава
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Масовите евангелизации
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Маструбацията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Медии и учебници прославящи Сатана
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Между Мен и Ванга няма нищо общо
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Мир на този дом
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Мирен договор
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Миризмата Тамян
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Митарствата на душата - имат ли Библейска основа
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Младежи вкарват съблазни в църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Мога ли да вярвам в Исус и да бъда член на ...
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Може ли Бог да ме изцери преди да облека дрехата, над която има молитви
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли да се молим за комунисти, антихристи и магове
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли жена да гони нечисти духове
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли да измолим непокаялите се - Бог да ги премести от Ада в Рая
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли да се молим за хора вършещи смъртни грехове
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли да стъпчем и да боксираме Сатана
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Може ли да видим извънземни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Молете се за децата си, а не се оплаквайте от тях
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Молитва преди причастие
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Молитва за България
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Молитви срещу България - Маргарет Тачер е лъжепророчица
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Молитви за здраве или преди смъртта
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Мразете греха, а не народите по света
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Мразете греха, но обичайте грешниците
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Мразите ли евреите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Мъдростта на този век
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Мъже - не бъдете груби с жените си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На децата се проповядва друго благовестие
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На жената не позволявам да поучава
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На кого да изповядваме греховете си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На кого е обиталище тялото на човека
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На опашката на народите сме защото не слушаме Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На плажа - по бански ...
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 На всеки човек работата ще бъде изпитана
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Награда за победителя над изкушенията
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Наистина ли сме слуги на правдата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Наредил ли е Бог да няма монаси
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Наследствени грехове в Новия Завет
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не е угодно на Бога да се наричаме по-различно от християни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не лъжете и свободни бъдете
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не може да се победи Дяволът с плътски усилия
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не ние, а Бог ни възлюби. За великите мъртъвци.
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не общувайте с лъжебратя и лъжесестри
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не пожелавай
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не посягайте на живота в майчината утроба
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не поздравявайте носещите друго учение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не правете никакви класификации за деноминации и техните служители
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не предоставяйте телесните си части за оръдие на неправдата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не се делете, а проповядвайте евангелието
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не се хвалете, а се молете и постете тайно
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не се спасяваме по дела от закона, но не може да тъпчем закона MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не се срамувайте да се наричате християни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не се съгласявайте с никаква неправда
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Не сме под закон, а под благодат
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Небето изпраща наказателен отряд по църквите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Недейте съди никого преждевременно
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Неизпълнен оброк пред Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Необходими ли са на днешните църкви ангелите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Необходимо ли е да се благовества на юдеи и езичници
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Неправилната молитва
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Неудобството
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Неутрални християни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Невярващите - пречат ли на молитвите
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Невярващият човек е духовно мъртъв
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Невинно пролятата кръв вика за отмъщение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Ню Ейдж имитация на грабването
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 "Ние сме най-прави"
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Николаитите и делата им днес
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 "Никому няма да позволя да безчести името на майка Ми"
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Никой няма да се оправдае чрез пазене на закона
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Нима Господ ще чуе точно моята молитва
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 НЛО - последната лъжа на Сатана
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Новороденият не греши ли
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Новорождение и освещение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Нуждите от молитвените бележки - стигат ли до Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Няколко думи за имущественото наследство
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Някой казва за Светия Дух, че не ни посещавал вече
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 "Няма ненаказано добро"
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Няма никаква сила в имената и знамената ви, а силата е в Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Няма праведност пред Бога по дела от закона
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Нямате право
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Обещанията на Бога за вярващите в Него
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Обичайте ближния си както себе си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Обрязването спасява ли
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Общението ни в Христа Исуса ни очиства от всеки грях
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Омраза и отричане
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 "Още ..."
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Основата е Христос
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Освещаването на човека
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 От Бога ли е дарбата на Вера Кочовска
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 От къде ще дойде съживлението в България
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отидете при Исус, а не при човеци
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отиването при врачка - не е играчка
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отклонението от вярата води до катастрофи
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Откритията на учените са подаръци от Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отношението към секса
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отново за абортите, с каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отново за книгите на Стефан Главчев
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отричане на свето кръщение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отстранявайте се от антихристи
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Отсъпление от вярата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Овластените хора ще отговарят за всяка несправедлива присъда
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пастири-ласкатели
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пазете Божиите заповеди чрез любовта
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пазете изцеренията си
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пазете се от духовна нечистота
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пазете се от идоли
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Печатът на Светия Дух е залог за спасение
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Плътски християни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 По какво да познаем, че обичаме Бога
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Победата на греха
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Починалите светии - могат ли да помогнат
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Подариха ми икона от Рупите - какво да я направя
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Погреби чергата
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Похотта на плътта
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Поисках прошка, но не я получих MP3
            аудио файл WMV видео файл

 "Поживейте си преди брака ..."
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Покръстител на българите - Борис I и спасител на евреите - Борис III
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Полагай ръце за изцерение на болни
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Помнете ...
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Помнете Божиите благодеяния
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Последното време
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пост и молитва за България
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Пост и страх
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Постъпвай честно и Бог ще те възнагради
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Познаването на истината става чрез озаряване от Светия Дух
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Праведният чрез вярата си ще бъде жив
MP3
            аудио файл WMV видео файл

 Праведност от Бога чрез вяра
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Правете разлика между Господната и бесовската трапеза
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Предателите искат да заличат паметта българска
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Предайте изцяло живота си на Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 По-време на задушниците, освобождават ли душите на починалите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 При опасност за здравето си - да взимаме ли мерки
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Причастие с квасен или с безквасен хляб
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Присмиване на богослужение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Присмивателите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Проклятието в дома на крадеца
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Проповед за ушите и проповед за сърцето
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Проповядването на благовестието да бъде разбрано
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Проповядването на финансов просперитет е ерес
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Проспериращо християнство и за белезите на апостолството
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Псевдохвалението и въздействието му
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Пътят за спасяване на нацията е покаяние
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Пътят е само един - Исус Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Разчитайте на Бога, а не на човеци
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Разкрепостете децата ..."
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Разпознаване на изцеренията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Редно ли е жената да полага ръце и да помазва
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Реплика за края на света
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Роденият от Бога пази себе си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Роптанието обрича на гибел
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "С всички ставам всякакъв"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Саможертва и равнодушие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Самоубийството
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Сатана е като рикаещ лъв
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Сатана ще търси изцерените от нелечими болести - как да се опазят
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Секс извън семейството
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Семейният човек - може ли да служи на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Сериозни грехове ли са блудството, прелюбодейството и пиянството
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Шизофрения и сатанинска рок музика
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Ще се спаси само онзи, който осъзнае нуждата си от Спасителя
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Щом Христос ви освободи - не ставайте роби на човеци
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Силата на християнското хваление
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Скръбта по Бога докарва спасително покаяние
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Славата на този свят и вечния живот
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Слепи християни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Слуга или служител
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Слуга на Исус Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Смяна на пола, себереализация, самоусъвършенстване
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Спасявайте душите си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Според делата ни от вяра ще бъдем съдени
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Справедливост или милост
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Ставаме праведни чрез вярата си в Исуса Христа
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Страшно е да се изопачава Словото на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свещенниците имат ли право да прощават греховете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свещенодействие у дома
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свещенослужителите имат право на заплата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Света Дева Мария няма сестра или брат и не е раждала други деца
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Света Дева Мария - родила ли е други деца
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свети Йосиф
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Светиите, святостта и добродетелите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Светият Дух действа, когато човек копнее за Него
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Светият Дух е Бог
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Светият Дух - изхождане, слизане и кръщаване с Него
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Световната конспирация срещу здравето
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свидетелства за Божията сила
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свидетелства за Исус Христос в Библията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свидетелството на един юдеин опитал силата на Исус
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Свободната воля и тоталитарните църкви
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Свърши се!"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Светият Дух разкрива магьосниците
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Съживление в България - кога и как
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Съкровището
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Съмнението е един от мощните лостове на Сатана
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Сънувах Свети Мина и оздравях
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Съвършенната любов пропъжда всеки страх
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Тайна скривана от вековете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Ти ще говориш, защото ме познаваш добре!"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Тленни човеци се опитват да унищожат Безсмъртния
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Това е молитвено събрание
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Традиции без вяра в Исус не ни спасяват
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Треперете и не съгрешавайте
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Третото око е предсказвателен дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Трима са, които свидетелстват за Божия Син
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Трън до тръна и бодил до бодила
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Трябва ли жените да си покриват главите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Трябва ли покорство към опаки началници
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Трябва да направим нещо
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Тъмните сили се надигат в целия свят
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Търсете Духа на евангелието
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Учебниците на децата ни са без коректив от родителите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Учени от БАН общуват с демони
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Учението на Христос не е човешко
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Учи дъще, учи сине ..."
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Учителите учещи, че Богородица е родила и други деца са еретици
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Удоволствие и дълг
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Ужасете се заради извършените грехове
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Условия аз изцерение от нелечими болести
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Условия за мир с Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 В чие име се кръстихте
MP3 аудио файл WMV видео файл

 В църквата се промъква еротичен дух
MP3 аудио файл WMV видео файл

 В какво се състои духовността
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Възгордели се християни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вероучение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Видове кръщения
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Видове мъдрост
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Видях големи наводнения
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вие сте деца на Бога чрез Исуса Христа
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вие сте от баща Дявола
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Властите в страната и църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Влиянието на медиите за вероучението
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Внимание - лъжепророчица
MP3 аудио файл WMV видео файл

 "Вносни проповедници" проповядват, че при прозяване влизат и излизат демони
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Впрегнати в неравен ярем
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Врагове на народа - артистите и журналистите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Враговете на изцерението от Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Времето на незнание
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всеки да дава според възможностите си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всеки да се покае, да се кръсти и да се покланя на Бога в църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всеки, който призове името Господне ще се спаси
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всяко учение, което изопачава учението на Исус Христос е ерес
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всички славете Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Всяка грижа на Господа оставете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Второ кръщение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Въпроси и отговори от Библията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Възгордели се духовни хора и смирени слуги на Бога
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Възгордели се учители
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Възможно ли е да бъде унищожено Словото Божие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Възстановяването на третия Соломонов храм
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вярата е по-силна от болестта
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вярата ражда чувства
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Вярвайте и не се съмнявайте
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Явленията на Богородица и силата на светиите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Юдействащи християни
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За 8-ми март
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За антихристите и ученията на изтока
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За благодатта, мира и дарбите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За да ни бъде добре - какво да правим
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За дарбата разпознаване на духовете
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За делата, които вярата изисква
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За десятъка
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За душевния човек, духовните неща са глупост
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За еволюцията и сътворението
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За глезените деца
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За гностиците
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За гордостта
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За хората, които изопачават писанията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За хората, които подценяват силата на Сатана
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За хората, които страдат за народа си
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За хората отделени за благовестието
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За хората вързани от разни демони
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За храната, над която е четено и кадено
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За иконите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За Името на нашия Спасител и за противниците Му
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За изтрития 7-ми стих от 5-та глава на Йоан
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За жените правели магии на мъжете си и за последствията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За какво се молят магьосниците
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За книгите на Стефан Главчев
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За коко е втората смърт
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За кръвта на Господ Исус Христос
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За лечебните свойства на билките
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За личния пример на християните
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За любовта и истината
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За любовта, последното време и бедствията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За магьосниците
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За медицината
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За модата и авторитета
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За муските
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За нуждата от благовестието
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За нуждата от свето кръщение
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За обещанията, благодатта и мира
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За обрщението "Отец"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За общението на християните
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За омразата към потомците на Авраам
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За по-старите издания на Библията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За поведението ни в църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За приличието в църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За проповедта
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За Рая и Ада
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За развода
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За символа на вярата и за ученията на антихриста
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За смъртта на Дейвид Уилкерсън
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За свободната воля
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За тълкуването на молитвата "Отче наш"
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За тялото на Исус и за покаяние след смърт
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За уважението към иконите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За уважението към починалите MP3 аудио файл WMV видео файл

 За враговете на благодатта
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За възкресението на мъртвите
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За възпитанието на децата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 За заплатата на благовестителя
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Забелязвате ли нуждаещите се от помощ
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Забрана и дисциплина
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Задушница
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Заедно с десятъка си може да отидете в Ада
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Закон и благодат
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Законниците днес
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Законът
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Законът и грехът
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Заповед върху заповед раждат беззаконие
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо апостол Павел не призовава за пари
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо Бог не е унищожил Дявола
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо Господи ...
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо грешат големите евангелизатори
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо жените трябва да са с покривало на главите в църквата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо не се допускат виденията
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо не се изучава вероучение в България
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо негодуват срещу мен
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо някои хора остават сами
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо страда апостол Павел
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо толкова много хора страдат
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо устояват мъчениците за вярата
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Защо юдеите нямат икона на Мойсей
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Завист, омраза и злоба
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Земетръсите и покаянието
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Знае ли се на колко години е творението
MP3 аудио файл WMV видео файл

 Знанието възгордява
MP3 аудио файл WMV видео файлDVD формат на поредицата "Въпроси и Отговори" диск

 DVD Диск 1
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 2
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 3
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 4
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 5
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 6
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 7
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 8
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 9
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 10 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 11 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 12 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 13 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 14 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 15 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 16 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 17 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 18 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 19 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 20
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 21
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 22
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 23
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 24
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 25
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 26
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 27
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 28
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 29
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 30
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 31 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 32
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 33
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 34
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 35
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 36
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 37
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 38
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 39
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 40
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 41 ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 42
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 43
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 44
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 45
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 46
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 47
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 48
ISO файл за запис на DVD

 DVD Диск 49
ISO файл за запис на DVD


 легенда

 Материалите са оригинално разположени на www.petarvelev.info
MP3 аудио файл     аудио запис (mp3 формат)     видео запис (wmv формат)файл за запис на DVD     DVD/CD запис (iso формат)