Дейвид Уилкерсън
ФИЛМИ ТЕЛЕВИЗИЯ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
КНИГИ към СВЯТОСТ

християнски книги
текст
 Земни човеци с небесни дарби (2019)PDF файл
 Мирен договор (DE)PDF файл

 Мирен договор (BG)
PDF файл

 По пътя към Исуса
PDF файл

 Големите заблуди
PDF файл

 Духовна пълнота
PDF файл

 100 отговора на 100 въпроса (1975 - 1998)
PDF файл

 Необходимо ли е вероучението
PDF файл

 Пробуждане
PDF файл

 Изцеление чрез вяра в Бога
PDF файл

 Изцеление чрез вяра в Бога (на френски език)
PDF файл

легенда Материалите са оригинално разположени на www.petarvelev.info     текстов запис (pdf формат)