Дейвид
           Уилкерсън
ОТ БЪЛГАРИЯ
ОТ ЧУЖБИНА
към СВЯТОСТ

 


 свидетелства от България  текст аудио
видео
диск


 Харалан Попов
 е изтезаван заради вярата си по време на комунистическия режим в България ...


MP3 аудио файл видео файл DVD
            диск

 Аз бях екстрасенс
 свидетелство на бивша екстрасенска ...

MP3 аудио файл видео файл


 Асен и Кети Асенови
 свидетелство след тежката катастрофа, заедно с двете им деца ...

MP3 аудио файл видео файл


 Костадин Томов
  мощно употребен от Бог в България ...
PDF текстов файл MP3 аудио файл Стоян Буков
  е "заточен" от комунистическата власт в с.Тодорово, да живее сред турско население ...
PDF текстов файл
 Иван Бобулев
 е бивш полицай от Петрич, който среща Бога на работното си място ...

MP3 аудио файл видео файл DVD диск

 Иван Бобулев
 документален филм на Българската Национална Телевизия за този Божии човек


видео файл


 легенда


 Материалите могат свободно да бъдат разпространявани некомерсиално
 


     аудио запис (mp3 формат)

     видео запис (wmv/avi/mp4/flv формат)

PDF текстов файл     текстов запис (pdf формат)

DVD диск     DVD/CD запис (iso формат)