Дейвид
           Уилкерсън
ОТ БЪЛГАРИЯ
ОТ ЧУЖБИНА
към СВЯТОСТ

 


 свидетелства от чужбина текст аудио
видео диск


 Джон Мулинде е проповедник от Уганда (Африка)
 който с ужас разбира, че въпреки добрите си дела, уважението на хората и проповядването ...

PDF тесктов файл MP3 аудио файл видео файл


 Даниел Екенчукву е пастир в Нигерия (Африка)
 който загива в автомобилна катастрофа, но след три дни на една евангелизация ...

MP3 аудио файл видео файл DVD диск

 Ники Круц е главатар на бандата Мау-Мау в Ню Йорк
 и среща един слаб човек - Дейвид Уилкерсън, който му казва  ...

MP3 аудио файл видео файл


 Сундар Синг е роден сикх в Индия
 
който вместо да скочи под влака, среща Христос и ...
PDF
            тесктов файл
 Андрей Бергелезов
 преживява тежка катастрофа ...

MP3 аудио файл видео файл DVD диск

 Клаус Кенет е немски православен християнин
 който дълги години си е задавав въпроса "Къде е истината ?" ...

MP3 аудио файл видео файл


 Свидетелство на бивш нигерийски магьосник
 който след служба на Дявола, среща живия Бог ...

MP3 аудио файл видео файл DVD диск
 легенда


 Материалите могат свободно да бъдат разпространявани некомерсиално     аудио запис (mp3 формат)

     видео запис (wmv/avi/mp4 формат)

PDF тесктов файл     текстов запис (pdf формат)

DVD диск     DVD/CD запис (iso формат)