Компилации
КОМПИЛАЦИИ
към СВЯТОСТ

 













Видео компилации

аудио видео





 Събуди се църкво



видео файл

 Защото Бог толкова възлюби света



видео файл

 Разбери се с Бог



видео файл

 Ще се покрия с Теб



видео файл

 Да не забравим посланието



видео файл

 Покаянието е единствената ви надежда



видео файл

 Утешителят



видео файл

 Агония



видео файл

 Христовото съдилище



видео файл

 Скъпоценни камъни



видео файл

 Желаеш ли Бог ?



видео файл

 Синко, ти не си у дома



видео файл








 легенда






 Материалите се разпространяват свободно и некомерсиално с разрешение от www.radiovot.net
 


     аудио запис (mp3 формат)





     видео запис (wmv/avi/mp4/flv формат)





PDF текстов файл     текстов запис (pdf/doc формат)